Informacje podstawowe - Zamówienia Publiczne - Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne

Informacje podstawowe


1. Wydział Zamówień Publicznych KSP prowadzi postępowania o zamówienia publiczne w Komendzie Stołecznej Policji w imieniu Zamawiającego, o którym mowa w pkt 2.
Dane kontaktowe :

Wydział Zamówień Publicznych KSP
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
tel.: 47 72 38608; 47 72 30313
fax: 47 72 37642
e-mail: zamowieniaksp@warszawa.policja.gov.pl


2. Zamawiającym jest :
Komendant Stołeczny Policji
Regon: 012126482
Nip: 525-19-30-070

z siedzibą

ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawia


3. Sposób uzyskania SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego :
a) ze strony internetowej KSP : http://www.policja.waw.pl zakładka "Zamówienia Publiczne"
lub : http://zamowienia.policja.waw.pl/zamowienia .
b) na pisemny wniosek wykonawcy adresowany zgodnie z danymi kontaktowymi z punktu 1

b1. może odebrać osobiście.
b2. za pośrednictwem poczty.
W przypadku określenia przez Zamawiającego ceny za SIWZ - wraz z wnioskiem należy przesłać kopię wniesionego przelewu na rachunek bankowy Komendy Stołecznej Policji :
NBP OOWarszawa
Nr: 49 1010 1010 0056 5613 9150 0000


4. Wadium lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Komendy Stołecznej Policji :
Bank PKO S.A.
Nr: 11 1240 6247 1111 0000 4978 0778


5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Punkt Obsługi Interesanta KSP Warszawa, ul Nowolipie 2, który czynny jest w godz. 7:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres wskazany w pkt 1 .

Metryczka

Data publikacji : 16.06.2009
Data modyfikacji : 04.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Jarosław Sawicki
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Jarosław Sawicki
do góry