Struktura i kompetencje - Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura i kompetencje

Struktura i kompetencje

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Powiatowej Policji

 1. Kierownictwo

 • Komendant Powiatowy Policji

 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

 • Zastępca Komendanta Powiatowego

 1. Komórki Organizacyjne Komendy Powiatowej Policji

 • Wydział Dochodzeniowo - Śledczy
  Naczelnik Wydziału – kom. Hubert Niedek
  tel. 47 72-45-238

            Zastępca Naczelnika - kom. Krzysztof Kowalczyk
            tel.: 47 72-45-298

            Sekretariat
             tel. 47 72-45-211

 • Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
  Naczelnik Wydziału - asp. szt. Agata Kaliściak - Olek

            tel. 47 72 -45-260

            Sekretariat

            tel. 47 72-45-244

 • Wydział Kryminalny
  Naczelnik Wydziału – podinsp. Jacek Dobrowolski
  tel. 47 72-45-226

             Zastępca Naczelnika - kom. Jarosław Brzeziński
             tel. 47 72-45-274

             Sekretariat
             tel. 47 72-45-215

 • Wydział Prewencji
  Naczelnik Wydziału - nadkom. Jacek Blicharz
  tel. 47 72-45-233

            Zastępca Naczelnika - podkom. Aneta Adamczyk
            tel. 47 72-45-299

            Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego -

            tel. 47 72-45-229

            Kierownik Ogniwa ds. Wykroczeń, Nieletnich i Patologii - asp. Ewelina Falkiewicz

            tel. 47 72-45-235

            Kierownik Rewiru Dzielnicowych - asp. szt. Mariusz Wielogórski

            tel. 47 72-45-294

            Sekretariat

            tel. 47 72-45-223, 47 72-45-295

 • Wydział Ruchu Drogowego
  Naczelnik Wydziału - asp. szt. Leszek Barkowski
  tel. 47 72-45-240

            Zastępca Naczelnika - asp. szt. Maciej Piotrowski

            tel. 47 72-45-272

           Sekretariat
           tel. 47 72-45-204

 • Wydział Wspomagający
  Naczelnik Wydziału - Ewa Ołdakowska

           tel. 47 72-45-289

           Zastępca Naczelnika - Jarosław Dziuba

           tel. 47 72-45-263

           tel. kom. 512-616-221

 • Zespół Kontroli
  podinsp. Andrzej Korczak

            kom. Damian Solecki

            tel. 47 72-45-228

 • Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
  asp. Magdalena Gąsowska
  tel. 47 72-45-234

Na obszarze działania Komendanta Powiatowego Policji funkcjonują jednostki Policji, których Komendanci i Kierownicy (kierownicy jednostek) podlegają Komendantowi Powiatowemu Policji:

- Komisariaty Policji
- Posterunki Policji

Metryczka

Data publikacji : 13.05.2009
Data modyfikacji : 02.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Jarosław Sawicki
Osoba udostępniająca informację:
asp. Magdalena Gąsowska
Osoba modyfikująca informację:
asp. Magdalena Gąsowska
do góry