Struktura i kompetencje - Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura i kompetencje

Struktura i kompetencje

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Powiatowej Policji

1) Kierownictwo

- Komendant Powiatowy Policji
- I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

-Zastępca Komendanta Powiatowego
 

2) Komórki Organizacyjne Komendy Powiatowej Policji

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy
Naczelnik Wydziału - podkom. Piotr Wcisło
tel. (22) 60-45-238

Zastępca Naczelnika - kom. Barbara Wojtoń- Malicka
tel.: (22) 60-45-298

Sekretariat
tel. (22) 60-45-211, (22)750-24-63

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
Naczelnik Wydziału - asp. szt. Marek Rącz

tel. (22)60-45-260,

Sekretariat

(22) 60-45-244

Wydział Kryminalny
Naczelnik Wydziału - kom.Jacek Dobrowolski
tel. (22) 60-45-226

Zastępca Naczelnika - mł. insp.Jacek Jakimiuk
tel. (22) 60-45-274

Sekretariat
tel. (22) 60-45-215

Wydział Prewencji
Naczelnik Wydziału - asp. szt. Robert Oleksiak
tel. (22) 60-45-233

Zastępca Naczelnika - asp.szt. Tomasz Nowakowski
tel. (22) 60-45-299

Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego - asp.szt. Jarosław Dziuba

tel. (22) 60-45-229

Kierownik Ogniwa ds  Wykroczeń,  Nieletnich i Patologii - asp. Aneta Adamczyk

tel. (22) 60-45-235

Sekretariat

tel. (22) 60-45-223,   (22) 60-45-295

Wydział Ruchu Drogowego
Naczelnik Wydziału - kom. Jacek Anczarski
tel. (22) 60-45-240

Zastępca Naczelnika - asp. szt. Maciej Piotrowski

tel.(22) 60-45-272

Sekretariat
tel. (22) 60-45-204

Wydział Wspomagający
Naczelnik Wydziału - Ewa Ołdakowska

tel. (22) 60-45-289

Zastępca Naczelnika- Tomasz Żarlak

tel. (22) 60-45-201

Zespół Kontroli
podinsp. Andrzej Korczak

tel. (22) 60-45-228

podkom. Zbigniew Krasuski

tel. (22) 60-45-228

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
kom. Jarosław Sawicki
tel. (22) 60-45-234

3) Jednostki Organizacyjne Komendy Powiatowej Policji

 

Na obszarze działania Komendanta Powiatowego Policji funkcjonują jednostki Policji, których Komendanci i Kierownicy (kierownicy jednostek) podlegają Komendantowi Powiatowemu Policji:

- Komisariaty Policji
- Posterunki Policji

Metryczka

Data publikacji 13.05.2009
Data modyfikacji 12.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Jarosław Sawicki
Osoba udostępniająca informację:
kom. Jarosław Sawicki
Osoba modyfikująca informację:
kom. Jarosław Sawicki
do góry