Struktura i kompetencje - Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura i kompetencje

Struktura i kompetencje

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Powiatowej Policji

1) Kierownictwo

- Komendant Powiatowy Policji
- I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

-Zastępca Komendanta Powiatowego
 

2) Komórki Organizacyjne Komendy Powiatowej Policji

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy
Naczelnik Wydziału - podkom. Iwona Pachocka
tel. 47 72-45-238

Zastępca Naczelnika - podkom. Hubert Niedek
tel.: 47 72-45-298

Sekretariat
tel. 47 72-45-211, (22)750-24-63

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
Naczelnik Wydziału - asp. szt. Marek Rącz

tel. 47 72 -45-260,

Sekretariat

47 72-45-244

Wydział Kryminalny
Naczelnik Wydziału - nadkom.Jacek Dobrowolski
tel. 47 72-45-226

Zastępca Naczelnika - p.o. podkom. Jarosław Brzeziński
tel. 47 72-45-274

Sekretariat
tel. 47 72-45-215

Wydział Prewencji
Naczelnik Wydziału - p.o. asp. sztab. Tomasz Nowakowski
tel. 47 72-45-233

Zastępca Naczelnika p.o. asp. sztab. Aneta Adamczyk
tel. 47 72-45-299

Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego - asp. szt. Grzegorz Cymbalski

tel. 47 72-45-229

Kierownik Ogniwa ds  Wykroczeń,  Nieletnich i Patologii - p.o. mł. asp. Ewelina Falkiewicz

tel. 47 72-45-235

Sekretariat

tel. 47 72-45-223,   47 72-45-295

Wydział Ruchu Drogowego
Naczelnik Wydziału - asp. Leszek Barkowski
tel. 47 72-45-240

Zastępca Naczelnika - asp.sztab. Maciej Piotrowski

tel 47 72-45-272

Sekretariat
tel. 47 72-45-204

Wydział Wspomagający
Naczelnik Wydziału - Ewa Ołdakowska

tel. 47 72-45-289

Zastępca Naczelnika-

tel. 47 72-45-201

Zespół Kontroli
podinsp. Andrzej Korczak

podkom. Damian Solecki

tel. 47 72-45-228

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
nadkom. Jarosław Sawicki
tel. 47 72-45-234

3) Jednostki Organizacyjne Komendy Powiatowej Policji

 

Na obszarze działania Komendanta Powiatowego Policji funkcjonują jednostki Policji, których Komendanci i Kierownicy (kierownicy jednostek) podlegają Komendantowi Powiatowemu Policji:

- Komisariaty Policji
- Posterunki Policji

Metryczka

Data publikacji : 13.05.2009
Data modyfikacji : 06.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Jarosław Sawicki
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Jarosław Sawicki
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Sawicki
do góry