Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komendy Powiatowej Policji

Zgodnie z Regulaminem Komendy Powiatowej Policji z dnia 09.02.2012 r. Komenda Powiatowa Policji jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji, który wykonuje, na obszarze określonym w odrębnych przepisach, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

 

Status Prawny Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie reguluje:

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)

Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie z dnia 09.02.2012 r.

Metryczka

Data publikacji 13.05.2009
Data modyfikacji 19.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Halina Kędziora-Kula
Osoba udostępniająca informację:
Halina Kędziora-Kula
Osoba modyfikująca informację:
Uzupelnij dane redaktora
do góry