Kontrole - Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole

Działalność kontrolna w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie

Zadania Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie w zakresie kontroli i nadzoru realizowane są przez Zespół ds. Kontroli Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.

Zadania te wykonywane są między innymi poprzez:

  1. kontrolę wykonywania przez komórki organizacyjne Komendy oraz podległe jednostki organizacyjne ustawowych zadań Policji, a także wykonywania obowiązków służbowych przez policjantów i pracowników;
  2. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Komendy i jednostek organizacyjnych;
  3. prowadzenie czynności sprawdzających, czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych;
  4. prowadzenie postępowań w sprawach szkód i strat w majątku Komendy;
  5. kontrolowanie sposobu pełnienia służby zewnętrznej i podejmowanie działań eliminujących zachowania patologiczne;
  6. współpracę z komórką właściwą do spraw kontroli Komendy Stołecznej Policji.

Kontakt z Zespołem do spraw Kontroli:

podinsp. Andrzej Korczak


tel. 47 72-45-228
fax.: 47 72-45-307

Metryczka

Data publikacji : 17.06.2009
Data modyfikacji : 09.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Jarosław Sawicki
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Jarosław Sawicki
Osoba modyfikująca informację:
asp. Magdalena Gąsowska
do góry