Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie

młodszy inspektor Paweł Krauz

 

 

Komendą kieruje Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie przy pomocy swoich zastępców oraz kierowników komórek organizacyjnych oraz policjantów i pracowników wyznaczonych do koordynowania pracy komórek organizacyjnych.

 

Komendant Powiatowy Policji:

  1. planuje, organizuje i koordynuje wykonywanie zadań przez wszystkie komórki organizacyjne Komendy;

  2. wykonuje określone w odrębnych przepisach uprawnienia i obowiązki przełożonego w stosunku do podległych policjantów i pracowników;

  3. określa Karty Opisu Stanowisk Pracy swoim zastępcom, kierownikom nadzorowanych komórek organizacyjnych Komendy oraz policjantom bądź pracownikom wyznaczonym do koordynowania pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych;

  4. wyznacza policjantów i pracowników uprawnionych do koordynowania pracy w zespołach etatowych z jednoczesnym wyznaczeniem policjantów odpowiedzialnych za kierowanie tymi zespołami;

  5. może upoważniać swoich zastępców oraz kierowników komórek organizacyjnych, lub innych policjantów, do podejmowania w jego imieniu decyzji w sprawach określonych w upoważnieniu;

  6. powołuje stałe lub doraźne zespoły problemowe, nie stanowiące komórek organizacyjnych w rozumieniu przepisów ustalających szczegółowe zasady organizacji jednostek organizacyjnych Policji.

Metryczka

Data publikacji : 12.12.2017
Data modyfikacji : 17.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Wspomagający KPP Piaseczno
Osoba udostępniająca informację:
kom. Jarosław Sawicki
Osoba modyfikująca informację:
asp. Magdalena Gąsowska
do góry