Zrealizowane - Inwestycje - Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zrealizowane

Komenda Stołeczna Policji prowadzi działalność inwestycyjno-remontową w obrębie garnizonu stołecznego polegającą na modernizacji i budowie nowych obiektów Policji.

Inwestycje realizowane są w ramach Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

Duże znaczenie w procesie inwestycyjnym ma zaangażowanie i wsparcie ze strony władz samorządowych polegające na nieodpłatnym przekazywaniu nieruchomości pod budowę nowych siedzib jednostek i późniejsze dofinansowanie realizowanych zadań.

Podejmowane działania mają na celu poprawę stanu technicznego obiektów, dostosowanie ich do obowiązujących przepisów w zakresie bhp, ppoż. Powyższe realnie przekłada się na poprawę warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników policji i wpływa na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zadania zakończone w latach 2017-2021:

  • Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Prażmowie; (Zakończono 2020 r.)

            https://policja.pl/pol/aktualnosci/191461,Swieto-Policji-i-otwarcie-nowego-posterunku-w-Prazmowie.html

Metryczka

Data publikacji : 16.06.2009
Data modyfikacji : 17.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Wspomagający KPP Piaseczno
Osoba udostępniająca informację:
asp. Magdalena Gąsowska
Osoba modyfikująca informację:
asp. Magdalena Gąsowska
do góry