Zrealizowane - Inwestycje - Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zrealizowane

Środki finansowe przyznane na inwestycje budowlane w ramach budżetu KSP oraz ustawy z dnia 12 stycznia 2007 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” umożliwiają rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych lub kontynuację zadań rozpoczętych w ubiegłych latach, których realizacja uzasadniona jest niedostatecznym stanem technicznym dotychczasowych obiektów lub ich brakiem, celowością utworzenia nowoczesnego obiektu, sprzyjającego poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapewnieniu właściwych warunków pracy funkcjonariuszy.

Zadania współfinansowane są przez władze samorządowe, co wskazuje na duże zaangażowanie władz lokalnych w ich realizację.
W 2007 roku realizacja obejmowała budowy nowych siedzib Komisariatów Policji na terenie powiatów województwa mazowieckiego w:

• Konstancinie – Jeziornie, przy ul. Ogrodowej 1,Komenda Powiatowa Policji
w Piasecznie. Gmina Konstancin – Jeziorna przekazała działkę pod budowę KP oraz 500 tys. zł. na realizację zadania inwestycyjnego. Zakończenie tej budowy - 2007 r., według planu,

• Zalesiu Górnym, przy ul. Koralowych Dębów 25,Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie. Gmina Piaseczno przekazała KSP działkę pod budowę KP. Zakończenie tej budowy - 2007 r., według planu,

• Łomiankach, przy ul. Warszawskiej 11/13, Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach. Strona samorządowa przekazała 390 tys. zł. na realizację zadania inwestycyjnego. Zakończenie tej budowy - 2007 r., według planu,

• Kampinosie, przy ul. Szkolnej 1, Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach. Gmina Kampinos przekazała działkę pod budowę KP, wykonała prace rozbiórkowe istniejącego budynku administracyjnego i garażowego oraz zadeklarowała przekazanie
200 tys. zł. na realizację zadania inwestycyjnego. Zakończenie tej budowy - 2008 r., według planu,

• Michałowicach, przy ul. Kuchy 15, Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie. Gmina Michałowice przekazała KSP działkę pod budowę KP oraz 750 tys. zł. na realizację zadania inwestycyjnego. Zakończenie tej budowy - 2007 r., według planu. Przewiduje się zmianę terminu zakończenia tej budowy na 2008 r.,

• Józefowie, przy ul. Kard. Wyszyńskiego 10, Komenda Powiatowa Policji w Otwocku. Gmina Józefów przekazała KSP działkę pod budowę KP oraz 850 tys. zł. na realizację zadania inwestycyjnego. Zakończenie tej budowy - 2007 r., według planu,

• Wieliszewie, przy Al. Solidarności 25, Komenda Powiatowa Policji w Legionowie. Gmina Wieliszew przekazała KSP działkę pod budowę KP oraz 274,5 tys. zł. na realizację zadania inwestycyjnego. Zakończenie tej budowy - 2007 r., według planu,

• Kobyłce, przy ul. Franciszka Marmo 13A, Komenda Powiatowa Policji w Wołominie. Gmina Kobyłka przekazała KSP działkę pod budowę KP oraz 499 tys. zł. na realizację zadania inwestycyjnego. Zakończenie tej budowy - 2007 r., według planu.

Jednocześnie dzięki dużemu zaangażowaniu Miasta Stołecznego Warszawa w otwieranie nowych komisariatów policji i rewirów dzielnicowych, rozpoczęto realizację nowych obiektów policyjnych na terenie Warszawy.
Miasto Stołeczne Warszawa przekazało KSP teren pod budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Wawrze, Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII. Zadanie rozpoczęto w 2005 r. Miasto Stołeczne Warszawa przekazało środki finansowe na współfinansowanie ww. zadania w wysokości 2.600 tys. zł. Zakończenie tej budowy - 2007 r., według planu

Metryczka

Data publikacji : 16.06.2009
Data modyfikacji : 04.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Jarosław Sawicki
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Jarosław Sawicki
do góry